VAKMANSCHAP VAN EEN DEGELIJK OPGELEIDE BEELDEND KUNSTENAAR
Schets ontwerpen en opdrachten
Oirschotse Mie vervaardigd in opdracht voor MUSEUM KRUYSENHUIS. Voorstudie voor het 140 cm grote beeld op de hoek Markt/Vrijthof in Oirschot. Er zijn twee uitvoeringen een in bronskleurige resin voor
Oirschotse Mie vervaardigd in opdracht voor MUSEUM KRUYSENHUIS. Voorstudie voor het 140 cm grote beeld op de hoek Markt/Vrijthof in Oirschot. Er zijn twee uitvoeringen een in bronskleurige resin voor
De sculptuur Freedom is door de Firma: De Meeuw modulaire bouwsystemen, Oirschot, aangekocht om een passend cadeau voor goede relaties te hebben. De meeuw verbeeldt de vrijheid, modulaire bouw systemen bieden ook vrijheid, en het veranderende perspectief verbeeld de dynamiek van dit bedrijf.
De sculptuur Freedom is door de Firma: De Meeuw modulaire bouwsystemen, Oirschot, aangekocht om een passend cadeau voor goede relaties te hebben. De meeuw verbeeldt de vrijheid, modulaire bouw systemen bieden ook vrijheid, en het veranderende perspectief verbeeld de dynamiek van dit bedrijf.
Opdrachten zijn voor een kunstenaar een belangrijk deel van zijn werk. De samenwerking tussen opdrachtgever en kunstenaar moet optimaal.zijn. Beiden willen een goed gevoel en een goed resultaat aan de samenwerking overhouden. Van de kunstenaar mag worden verwacht dat hij meedenkt in wat de opdrachtgever van hem verwacht en of dat hij zich hiermee kan verenigen.

Ook het vervaardigen van een goed gelijkend portret behoort tot de vaardigheid en vakmanschap van een degelijk opgeleide kunstenaar.

Schets-ontwerpen zijn kleinere objecten die door de kunstenaar worden gemaakt om met nieuwe vormen vertrouwd te raken en zij dienen als leidraad voor grotere beelden die vaak heel kostbaar zijn. Deze schetsen worden snel opgezet en zijn veelal impressionistisch van aard. De meeste van deze schetsen zijn uitsluitend bedoeld als studie, enkele echter hebben zoveel kwaliteit dat deze niet in de waspan omgesmolten worden, maar bij de gieter tot een bronzen beeld worden omgevormd. Dergelijke kleinere beelden in series van 12 stuks gegoten, hebben vaak een surplus aan spontaniteit en oorspronkelijkheid. En door hun relatieve lage kostprijs zijn ze echte verzamelobjecten .


De sculptuur Freedom een opdracht van de Firma: De Meeuw modulaire bouwsystemen, een internationaal  bedrijf .
De sculptuur Freedom een opdracht van de Firma: De Meeuw modulaire bouwsystemen, een internationaal bedrijf .
Zeus in de verschijning van 'n stier schaakt prinses Europa. Schets beeld voor de grotere uitvoering van 2004
Zeus in de verschijning van 'n stier schaakt prinses Europa. Schets beeld voor de grotere uitvoering van 2004
Jubeleum penning.(50 jarig huwelijk) 1992. Deze huwelijks penning met de portretten van de Hr. & Mevr. Braun is vervaardigd ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk er zijn 10, 18 karaats gouden en 100, 1e gehalte zilveren geslagen. De matrijs is vervaardigd door de Nederlandse munt te Utrecht. Deze penning is geslagen bij de Firma Zilverstad in Schoonhoven.
Jubeleum penning.(50 jarig huwelijk) 1992. Deze huwelijks penning met de portretten van de Hr. & Mevr. Braun is vervaardigd ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk er zijn 10, 18 karaats gouden en 100, 1e gehalte zilveren geslagen. De matrijs is vervaardigd door de Nederlandse munt te Utrecht. Deze penning is geslagen bij de Firma Zilverstad in Schoonhoven.


Webdesign Toon v. Ramshorst