Hans Grootswagers, Breda (1946)
Opleiding en Motivatie
Back to Earth.(Terug op aarde) 2006
Back to Earth.(Terug op aarde) 2006
Opleiding:


Academie voor beeldende kunsten St. Joost Breda.

Vakschool voor Goud en Zilversmeden Schoonhoven.

Kunst Academie Tilburg
In zijn werk vertaalt Hans Grootswagers het niet alledaagse naar een herkenbare vorm. Realiteit en fictie zijn met elkaar verweven en lopen, niet altijd onmiddellijk waarneembaar, door elkaar heen. Massa en volume krijgen nieuwe dimensies toegekend. Zij vormen steeds weer de uitdaging tot het maken van bijzondere sculpturen, met abstracties uit de gevoelswereld als inspiratie bron. Niet alleen in beelden, maar ook in zijn draagbare gouden en zilveren objecten komt deze voorkeur voor gesuggereerde "ruimtelijkheid en volumes" tot uitdrukking.

Een gedegen technische opleiding aan de Vakschool voor Goud en Zilversmeden, vervlochten met kunstonderwijs in Tilburg en Breda hebben Hans Grootswagers aan de basis gevormd.Draagbaar beeld Freedom
Draagbaar beeld Freedom


Webdesign Toon v. Ramshorst