STILTE, RUST EN SERENITEIT
Thematisch werken
Love. ( Liefde ) 2002 . De eerste van een serie beelden over liefde en samenzijn en het ontstaan van 'n twee-eenheid
Love. ( Liefde ) 2002 . De eerste van een serie beelden over liefde en samenzijn en het ontstaan van 'n twee-eenheid
Overzicht . 2005. Sculptuur H: 205 cm, Totaal H: 255 cm. Grote voorname zittende wachters, ontroerend roerloos tijdloze aanschouwers van een veranderende wereld.
Overzicht . 2005. Sculptuur H: 205 cm, Totaal H: 255 cm. Grote voorname zittende wachters, ontroerend roerloos tijdloze aanschouwers van een veranderende wereld.
"Ik werk graag thematisch omdat dit mij de de mogelijkheid biedt me langdurig te verdiepen in een thema en zodoende de verschillende facetten van emoties te onderzoeken. Het van een andere kant benaderen van een thema, het benadrukken, het uitlichten en het vastleggen van deze nieuwe inzichten in een nieuwe sculptuur is steeds weer een nieuwe uitdaging"

In 2000 ontstaat de sculptuur 'Going' de eerste uit een reeks solitaire figuren die stilte, rust en sereniteit uitstralen. In een later stadium ontwikkelde ik de gedachte om deze solo figuren om te vormen tot dubbelfiguren.Bij mijn dubbelfiguren komt de romanticus in mij sterk naar voren: gevoelens van verbondenheid, zorgzaamheid en intimiteit. Vormgegeven door versmelting en vervlechting, en door onzijdige vlakken ontstaan beelden met een grote innigheid. In de daaropvolgende jaren zijn beide thema's verder uitgewerkt. In solobeelden speel ik met idee


Sharing love. ( gedeelde liefde ) 2004
Sharing love. ( gedeelde liefde ) 2004


Webdesign Toon v. Ramshorst